Cảm ơn anh Hồ Ngọc Cường BNI Strong Chapter

Cảm ơn anh Hồ Ngọc Cường, người đứng mũi chịu sào ở cương vị chủ tịch Strong Chapter nhiệm kỳ I, II khi Strong vừa thành lập cách đây gần 3 năm,
Một Chapter mới còn rất nhiều khó khăn để tiếp cận các công cụ của BNI, khi mà lúc đó vùng HCM 9 chưa có được sự hỗ trợ từ BNI như bây giờ,


Anh Cuong Ho Ngoc đã nhiều lần phải âm thầm lặng lẽ mài mò các công cụ BNI để hướng dẫn cho từng ace thành viên, anh đã sử dụng kinh nghiệm bản thân, đưa ra các kế hoạch và thực hiện các kế hoạch của mình cùng các ace khác để xây nền móng vững chắc cho Strong chapter như bây giờ,

Strong Chapter đã trở thành chapter đèn xanh – màu đèn thể hiện sự uy tín trong hệ thống của BNI trong nhiệm kỳ V với sự dẫn dắt của CT Nguyễn Thị Ngọc Hiền và các anh chị em nồng cốt khác, và một lần nữa anh Hồ Ngọc Cường đã thể hiện vai trò của người anh Cả của Strong Chapter trong cương vị Phó Chủ Tịch nhiệm kỳ V,

 

Strong Chapter đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nhờ có những ace thành viên chất lượng, kỳ cựu và đội ngũ LT nồng cốt cùng phát triển. Tin chắc rằng Strong sẽ phát triển mạnh mẽ hơn ở Nhiệm kỳ VI khi đó người anh Cả đã trở lại vị trí Thuyền Trưởng,

Strong Chapter

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *